Şeker Hastalığı
Diyabete Ameliyat İle Çözüm Diyabet Nedir?

Diyabete Ameliyat İle Çözüm Diyabet Nedir?

Pankreasın yeterli insülin üretememesi yahut üretilen insülinin vücut tarafından kullanılamaması sonucu ortaya çıkan ve ömür boyu devam eden hastalığa diyabet denir. İnsülin hormonunun vücuttaki görevi kandaki glikozun hücrelere taşı
0.0 (0 oy)

Vücut insülinden mahrum bırakılırsa yahut insülini gerektiği gibi kullanamazsa kandaki şeker miktarı normalin üzerine çıkar ve şeker hastalığı olarak bilinen hastalık ortaya çıkar. İnsülin hormonu yetersizliğinden oluşan bu durum sürekli devam edecek olursa vücudun diğer organlarında zaman içinde deformasyonlar meydana gelmesi muhtemeldir.

Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Nedir?

Diyabet hastalığının çeşitleri olan tip 1 ve tip 2 diyabet isim olarak birbirine yakın gözükse de mekanizma olarak çok farklı işleyen iki hastalıktır. Tip 1 diyabet insan vücudundaki pankreasın birtakım olaylar sonucu hasar görerek insülin üretemez duruma gelmesidir. Bu hastalık tipi görülen hastalar insülin kullanmadıkları takdirde hayati tehlike yaşama olasılıkları yüksektir. Tip 2 diyabet ise hastalıkların yaklaşık %90'ını oluşturmaktadır. Genetik faktörlerin etkili olduğu hastalık türü olan tip 2 diyabette hastaların kilolu olması ve genellikle orta yaşlarda ortaya çıkması önceki senelerde erişkin tip diyabet olarak adlandırılmasına sebebiyet vermiştir.

Tip 1 Diyabete Ameliyat İle Çözüm Mümkün Müdür? Pankreasta insülin üreten hücreler adacık olarak isimlendirilir. İnsülin üretimi yapan bu adacık hücrelerinin deforme olması sonucu diyabet hastalığı meydana gelmektedir. Ameliyatla çözümün temelinde,işlevini yitiren adacık hücrelerini pankreasa dışarıdan vererek insülin üretimini sağlamak vardır. Bu nakil işlemi ile ilgili önceki senelere göre büyük bir ilerleme kaydedilmişse de problem tümüyle çözüme kavuşturulmuş değildir. Yeterli adacık hücresi temin edilememesi durumu çözümün önündeki engellerden bir tanesidir. Ölen kişilerin pankreaslarında temin edilen adacık hücreleri yeterli sayıda organ bağışı olmadığında temin edilme sıkıntısı yaşıyor. Bunun yanında diyabet hastalığına yakalanan kişiye verilen bu adacık hücreleri her zaman vücut tarafından kabul edilmeyebilir. Vücudun dışarıdan verilen bu hücreleri yok etmemesi için kişinin direnç sistemini zayıflatan ilaçlar kullanılıyor. Devam etmekte olan çalışmalarda yapılan tespitler neticesinde hastalıklı vücuda verilen bu adacık hücreleri 3-4 yıl kadar dayandıktan sonra vücut tarafından yok ediliyor. Adacık hücrelerinin naklinin dışında doğrudan pankreas nakli yapılması da diyabet için çözüm yollarından biri olabilir. Bu noktada da esas sorun yeterli bağış bulmaktır. Riskli ve büyük bir ameliyat olan pankreas naklin de yan etkiler oldukça şiddetli olabiliyor. Fakat başarılı bir nakil işleminden sonra diyabetin tamamen kontrol altına alınması mümkün. Yine de yan etkileri ve ameliyat riskleri nedeniyle çokça tercih edilen bir tedavi yöntemi değildir.