Şeker Hastalığı
Şeker Hastaları Sigaraya Dikkat

Şeker Hastaları Sigaraya Dikkat

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet çok tehlikeli olabilen bir hastalıktır. Diyabet kişide kan şekerinin normal değer olan 120 mg/dl' den sürekli olarak yüksek olması durumu ile seyreden bir hastalıktır.
0.0 (0 oy)

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet çok tehlikeli olabilen bir hastalıktır. Diyabet kişide kan şekerinin normal değer olan 120 mg/dl' den sürekli olarak yüksek olması durumu ile seyreden bir hastalıktır. Bu yüksekliğin oluşumunu pankreasta insülin adlı hormonun üretilememesi, az üretilmesi ya da üretilen insülinin reseptörlere etki edememesi sebep olmaktadır. İnsülin kan şekerinin yükselmesi durumunda artarak çeşitli biyokimyasal yollara etki ederek kan glikoz seviyesinin regülasyonunda büyük görev üstlenmektedir. Diyabetin oluşmasına birçok şey neden olabilmektedir. Diyabetli hastalar ayrıca birçok besin ve maddeden de uzak durmalıdır.

Şeker Hastalığı Çeşitleri

Şeker hastalığı temelde iki çeşittir. Tip-1 diyabet olan ilk çeşit doğuştan gelen ve pankreasta hiç insülin üretilememesi ile seyredem çeşididir. Bu çeşit juvenil başlangıçlıdır ve hastalar yaşamı boyunca insülin iğnesine gereksinim duyarlar. Tip-2 diyabet ise insülinin az olmadı ya da insülin direnci ile seyreden çeşididir. Bu tip ise genelde 50 yaş üstü insanlarda görülen tiptir ve ilerlemesi sonucunda insülin iğnesi kullanmak zorunda kalabilmektedirler. Şeker hastalığı kişide birçok belirti oluşturmaktadır. Hem bu belirtilerin azalması hem de diyabetin daha da ilerlemesinin durdurulmasının hastalar birçok besinden ve ayrıca şeker hastaları sigaradan uzak durmalı

Sigaradan Uzak Durun

Şeker hastası olan kişilerin yapmaması gereken davranışlardan birisi de sigara içmektir. Sigara normal insana da zarar verdiği gibi hasta insanların da daha zor bir duruma girmesinde görev almaktadır. İnsülin direnci diyabet için çok önemlidir. İnsülin üretilse de Tip-2 diyabette insülin direncine bağlı olarak kan glikozu yükselmektedir. İnsülin direnci kişideki insülin reseptörlerinin az veya cevapsız olması durumudur. Sigara ise insülin direnci artırmakta ve diyabetin daha da ilerlemesine neden olmaktadır. Bu yüzden özellikle Tip-2 şeker hastaları sigaradan uzak durmalı.